Aktualności - M. Tychy

Lista LPR w Tychach zarejestrowana

13.10.2006
0 0 0 0
M. Tychy

W piątek radny Arkadiusz Gromek - pełnomocnik Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin, dokonał rejestracji kandydatów na radnych w Tychach zgłoszonych przez LPR. W pięciu okręgach wyborczych Liga wystawiła w sumie 48 kandydatów. Rada Miejska w Tychach liczy 25 radnych. Listy kandydatów Ligi zostały poparte podpisami ponad tysiąca tyszan.

Liderami tyskiej listy LPR w poszczególnych okręgach są:

1. Dariusz Polniak - okręg nr 1
2. Arkadiusz Gromek - okręg nr 2
3. Paweł Orzeł - okręg nr 3
4. Piotr Tomasz Nowakowski - okręg nr 4
5. Waldemar Sanak - okręg nr 5

Jak powiedział A. Gromek - prezes LPR w Tychach, w przyszłym tygodniu nastąpi rejestracja kandydata na prezydenta Tychów popieranego przez Ligę Polskich Rodzin.

Na zdjęciu: Arkadiusz Gromek (szef Ligi w Tychach) oraz Paweł Orzeł (prezes Młodzieży Wszechpolskiej na Górnym Śląsku) przed Urzędem Miejskim w Tychach w chwilę po dokonaniu rejestracji.


Autor: Dariusz Polniak